Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 april 2007

Påskpredikan I:12

Gråt inte, helige Johannes, och inte heller du, Maria. Sorgen är avlägsen och sorgsenheten har skingrats såsom ett moln. Jubla över Herren, ni rättfärdiga! De redbara skall sjunga hans lov (Ps 33:1). Det slaktade lammet (Upp 5:12) och det uppståndna lejonet är värdiga att öppna boken och äntligen är Boken i egen person värdig att öppna sig själv. Ja, han är uppstånden från de döda, uppstånden av egen kraft på den tredje dagen, som han hade sagt (Matt 16:21) och vilket hans fiender vittnade om (Matt 27:63). Dessutom uppstod han med upphöjd härlighet för att tydligt visa att alla de insegel och slöjor vi talat om var frivilliga och på intet sätt nödvändiga och att de inte berodde på hans situation utan hans godhet.
Jude, varför förseglade du helt nyligen stenen till graven?
Du svarar, därför att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: Efter tre dagar skall jag uppstå (Matt 27:63). Bedragare – ja, men god och inte ondskefull. Du förledde mig, Herre, och jag lät mig förledas, säger profeten i ditt namn och tillfogar: Du blev mig för stark, du fick övertaget (Jer 20:7).
Jude, han förledde er genom sitt lidande, men genom sin uppståndelse fick han övertaget. Han, Lejonet av Juda, stam segrade. Om de hade känt honom skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre (1Kor 2:8).
Vad skall du göra nu? Han förutsade att han skulle uppstå och nu lever han igen. Undersök noga sigillet på graven som nu är brutet. Du har fått profeten Jonas tecken som han hade förutsagt (Matt 12:38-41). Jonas lämnade den stora fiskens buk och Kristus framgick ur jordens hjärta efter tre dagar. Är det inte tydligt att det här är något som är förmer än Jona, då han själv med lösgjorde sig från dödens sköte? Det är skälet till att folket från Nineve på domens dag skall resa sig mot er och vara era domare, ty de lydde profeten, men ni hörsammade inte ens profeternas Herre.