Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 april 2007

Påskpredikan I:17

All undergivenhet som inte åtföljs av andlig glädje beror endast på en världslig vana att låtsas. Aposteln säger: Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit (1 Kor 11:30). Ja, därför ökar mänsklig dödlighet i vissa områden särskilt denna tid. Vad händer? Ni syndare är rädda inte bara på grund av era överträdelser, utan för att ha framhärdat i synd. Ja, ni har samlat synder på hög (Jes 1:5) utan att göra bot eller bara halvhjärtat. Ni har inte undflytt syndens faror och dess lockelser, även om ni gjort smärtsamma erfarenheter. Skriften säger: Fienden har snärjt er med lårens senor som är som tvinnade rep (Job 40:12 Vulg). Ni är medvetna om et tillstånd, håller er borta från Kristi sakrament och har ingenting gemensamt med honom. Ni har inte livet i er. Lyssna till vad han säger: Om ni inte äter Människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet (Joh 6:53). Och om ni ovärdigt tar emot det, äter ni en dom över er (1 Kor 11:29), ty ni tänker inte på att det är Herrens heliga kropp.
Tänk på detta med sorg, besinna det, ni syndare (Jes 46:8). Sök Herren av hela ert hjärta och hata det onda Am 5:15). Gör inte bot med tomma ord (1 Joh 3:18) utan i ande och sanning (Joh 4:23). Enligt min uppfattning skäms man inte tillräckligt över att man har fallit, om man inrättar sig på den sluttande vägen eller felar utan att söka ledning. Man bevisar att man verkligen och djupt ångrar sig, när man undflyr möjlighet och tillfälle till synd. Om inte, kan man befara att denna dag - som visat sig vara till fall eller upprättelse för många (Luk 2:34) – kommer att bli er till dom och att avslöja er som främmande (Ef 2:12) för Kristus, utan gemenskap med honom, men i förbund med Judas, som Satan for in i när han hade fått brödet.