Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 maj 2007

Pingstpredikan I:1

Hur den Helige Ande utför tre verk i oss

Bröder, vi firar i dag den helige Andes högtid som fyller oss med obegränsad glädje och som är väl värd vår andliga hängivenhet. Ty den helige Ande är i Gud det mest ömsinta. Ja, han är Guds godhet och själv Gud. Firar vi helgonens högtidsdagar, har vi än större anledning att fira Honom som gör dem heliga? Ja, om vi firar de heliga, hur mycket större anledning har vi inte att fira honom som är upphov till deras helighet?
I dag är det den helige Andes högtid. Han som är osynlig gjorde sig synlig, liksom Sonen var osynlig i sig men gjorde sig synlig i sin mänsklighet. Tidigare hade vi fått veta något om Fadern och Sonen, och i dag uppenbarar den Helige Ande något av sig själv, ty fullkomlig kunskap om Trefaldigheten är evigt liv (jfr Joh 17:3). För närvarande är vår kunskap begränsad (1 kor 13:9), resten tror vi och kan inte förstå.
Om Fadern vet jag att han är skaparen, ty skapelsen utropar: Han har gjort oss och vi är hans (Ps 100:3). Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga (Rom 1:20). Men det överskrider vida min förmåga att förstå Guds evighet och oföränderlighet: Han bor i ett ljus som ingen kan nalkas (1 Tim 6:16).
Om Sonen vet jag genom hans nåd någonting som är viktigt, nämligen att han blev människa. Vem kan förtälja om hans avlelse (Jes 53:8 Vulg)? Vem kan förstå att någon som föds är likadan som den som föder?
Om den Helige Ande vet jag inte hur han utgår av Fadern och Sonen. Den kunskapen är för djup för mig, den övergår mitt förstånd (Ps 139:6). Men någonting om honom vet jag, nämligen hans inspiration. Det finns två realiteter att betänka: varifrån han utgår och vart han går. Den rörelse varigenom han utgår från Fadern och Sonen är dold i mörker (jfr Ps 18:12, men den rörelse varigenom han går till människan har i dag börjat bli känd och är redan uppenbar för de troende.