Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärdsdag II:6

Bröder, håll fast vid den ordensregel som ni har valt för att genom ödmjukhet stiga upp till härlighetens höjd. Det är den enda vägen som finns. Den som väljer att gå en annan faller i stället för att stiga, då endast ödmjukhet leder uppåt och till livet (Matt 7:14). Tänk på Kristus! På grund av sin gudomliga natur kunde han varken växa eller stiga upp till, ty förutom Gud fanns det ingenting. Genom att stiga ner fann han ett sätt att växa, ja genom att bli människa, lida och dö för att vi inte skulle dö för evigt. Därför upphöjde Gud honom, ty han uppstod, uppsteg till himlen och tog plats vid Guds högra sida. (Fil 2:9). Gå du och gör som han (Luk 10:37)! Du kan nämligen inte stiga upp utan att först stiga ner (jfr Ef 4:9). Det är fastställt av den eviga lagen: Den som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och den som ödmjukar sig skall bli upphöjd (Luk 14:11).