Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärds dag II:5

Nu är han upptagen till Faderns högra sida och tänker på oss i Guds närvaro. Ja, han sitter på Faderns högra sida (Ps 110:1) och håller barmhärtighet i sin högra hand och dom i sin vänstra. Hans barmhärtighet är oändlig liksom hans rättvisa. Orörlig har han vatten i den högra handen och eld i den vänstra. Så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom (Ps 103:11), för att de skall vara medvetna om att hans medlidande är större än avståndet mellan himmel och jord. Ty Guds plan med dem står fast (jfr Rom 9:11). Från evighet till evighet varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom (Ps 103:17). Från evighet på grund av förutbestämmelse och till evighet på grund av gudomliggörande.
Detsamma gäller de fördömda. Herren är fruktansvärd mot människors barn, så att hans eviga domslut står fast för alla, både för dem som blir räddade och för dem som går förlorade (jfr 2 Kor 2:15). Vem vet om alla som jag ser här framför mig har fått sina namn upptecknade i himlen och införda i förutbestämmelsens bok (Luk 10:20)? Er ödmjukhet och livsföring är för mig ett tecken på att ni är utvalda och rättfärdiga. Men anar ni hur stor glädje jag skulle känna i mitt inre, om det vore mig givet att veta att era namn är inskrivna i livets bok?
Om en människa går kärlek eller hat till mötes, det vet hon inte (Pred 9:1).