Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärds dag II:6 forts

Adams barn är verkligen dåraktiga och falska! De har svårt att stiga upp och lätt att stiga ner. Med en lätt fot stiger de upp, men har svårare att stiga ner. De är alltid öppna för hedersbetygelser och benägna att göra kyrklig karriär på ett sätt som får till och med änglarna att frukta. Men det finns inte så många, Herre Jesus, som vill följa dig efter, eller i varje fall släpa sig fram efter dig och ledas på den väg dina bud visar (Ps 119:32).
En del låter sig dragas med och kan säga: Tag mig med (Höga v 1:4). Andra låter sig ledas och kan säga: Konungen har fört mig, till sitt rum (Höga v 1:4). Och andra har likt aposteln blivit uppryckta till den tredje himlen (2 Kor 12:2). Saliga är de förstnämnda, ty de skall i tålamod äga sin själ (Luk 21:19). Lyckligare är de som följer, ty de bekänner sig frivilligt till Herren. Lyckligast är emellertid de sistnämnda, ty deras beslutsförmåga är liksom begraven i Guds djupa barmhärtighet och de förs av en andlig lidelse till härlighetens rikedomar, utan att veta om det sker med eller utan kroppen. Det enda som de säkert vet är att de blivit bortryckta.
Lycklig är den som följer dig, Herre Jesus, överallt och inte den flyende ande som omgående ville stiga upp, men som genast såg sig slagen av Guds hand. Men vi, ditt folk, fåren i din hjord (Ps 79:13) vill följa dig med din hjälp till dig, ty du är vägen, sanningen och livet (Joh 14:6). Vägen genom ditt exempel, sanningen i dina löften och livet i den belöning du ger. Du har det eviga livets ord (Joh 6:68). Vi tror och bekänner att du är Messias, den levande Gudens Son (Matt 16:16), Gud, över allting, välsignad i evighet (Rom 9:5).

ÅTERSTÅR III-VI AV PREDIKNINGARNA PÅ KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG