Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärds dag II:4

Vad angår mig dessa högtider? Herre Jesus, vem tröstar mig, jag som inte såg dig på korset, blodig av såren och dödsblek? Nej, jag delade inte den korsfästes lidande och tog inte hand om honom när han var död för att åtminstone fukta hans sår med mina tårar som balsam. Varför lämnade du mig utan ens en hälsning när du, härlighetens konung, återvände till himmelens höjd i din praktfulla dräkt (Jes 63:1)?
Min själ skulle sannolikt ha avvisat all tröst (Ps 77:3) om inte änglarna hade kommit till mig med de jublande orden: Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen (Apg 1:11). Ja, de sade: komma tillbaka just så.
Han skall komma tillbaka för att ta oss med i denna unika och universella procession när han kommer ned för att döma levande och döda (2 Tim 4:1) med änglarna i täten och åtföljd av alla människor. Utan tvekan kommer han, men inte som första gången, utan så som han uppsteg till himmelen. Första gången kom han i ödmjukhet för att frälsa oss, han återkommer i härlighet för att uppväcka denna kropp och göra den lik sin förhärligade (Fil 3:21) och fyller detta lilla svaga kärl med obegränsat stor ära (1 Kor 12:23).
Vi kommer att få se honom som tidigare var dold i mänsklig svaghet i hans makt och härlighet (Luk 21:27). Även jag kommer att få skåda honom, men inte ännu. Ja, jag kommer att få skåda honom men på avstånd, ty hans andra förhärligande kommer att överträffa hans första genom glans och överväldigande härlighet (jfr 2 Kor3.10).