Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärds dag I:2

Skriften säger: Ge mig klokhet, ordning och kunskap (Ps 119:66 (Vulg.). Efter besök och förebråelse följer undervisning och Kristi ord: Den som tror och blir döpt skall räddas (Mark 16:16). Bröder, vad säger vi, när vi hör dessa ord? Jag befarar att de kan inge världsliga människor stor tillförsikt och att de tar dem som förevändning för att ge efter för köttet (Gal 5:13) genom att endast förlita sig på dop och tro, utan att bry sig om sina gärningar.
Men låt oss se vad som följer: Dessa tecken skall följa dem som tror (Mark 16:17). Detta ord förefaller att sprida hopplöshet bland människor i kloster, liksom det tidigare verkade ge människor i världen ett fåfängt hopp. Vem utför dessa trons under som det talas om här? Ingen kan bli räddad utan tro, ty den som inte tror skall bli dömd (Mark 16:16) och utan tro kan ingen finna nåd hos Gud (Heb 11:6). Vem fördriver demoner, talar nya tungomål, tar ormar med sina händer (Mark 16:17-18)? Vem? Om ingen eller ytterst få kan göra dessa under i vår tid, blir ingen räddad eller endast de som kan yvas över att ha dessa gåvor. Men de är inga förtjänster, utan endast tecken på förtjänster. Många skall säga: Har vi inte drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? (Matt 7:22). De kommer att vid domen få höra: Jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare (Matt 7:23). Aposteln talar om den rättvise domaren (2 Tim 4:8) och säger: Han skall löna var och en efter hans gärningar (Rom 2:6). Vad händer om det vid domen visar sig att underverk är viktigare än goda gärningar?