Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 maj 2007

Predikan på Kristi himmelsfärds dag II:2

För att lägga sista handen vid din livklädnad som inte hade några sömmar (Joh 19:23) och fullända vår tro återstod för dig endast att som rymdens Herre stiga upp högt över alla himlar (Ef 4.10) i dina lärjungars åsyn, som såg dig lyftas upp i höjden (Apg 1:9). Från och med då stod det klart att du är universums Herre, uppfyller allt (Ef 1:23) och att det obestridligen tillkommer dig att se alla knän böjas i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att du är i härlighet på Faderns högra sida (Fil 2:10-11). Ständig ljuvlighet finns på denna högra sida (Ps 16:11) och aposteln manar oss att sträva efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida (Kol 3:1), ty där finns vår skatt (Matt 19:21), Jesus Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda (Kol 2:3) och i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning (Kol 2:9).