Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 maj 2007

Pingstpredikan I:2

Det första som den osynlige Helige Ande gjorde, var att genom synliga tecken tillkännage sin ankomst, vilket var nödvändigt. Ju andligare dessa tecken är i dag, desto mer adekvata och värdiga är de den helige Ande. Då kom han över lärjungarna i form av tungor av eld (Apg 2:3) för att de med dem skulle förkunna ord och lag av eld. Ingen må klaga över att Anden inte uppenbarar sig på samma sätt i dag: Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta (1 Kor 12:7). Det är emellertid nödvändigt att säga, att detta skedde mer med tanke på oss än på lärjungarna. Varför behövde de behärska världens alla språk, om inte för att omvända hela världen?
Den Helige Ande uppenbarade sig för dem på ett annat sätt som mer angick dem, och detta gör han ännu i dag i oss. Det är tydligt att de blev rustade med kraft från höjden (Luk 24:49). De hade varit andligt missmodiga, men blev modiga. Det var inte längre fråga om att fly och gömma sig av rädsla för judarna (Joh 20:19). Tillförsikten i deras förkunnelse var nu större än den rädsla som tidigare hade fått dem att gömma sig. Denna förändring måste tillskrivas den Högstes högra sida (jfr Ps 77:11), förkunnade apostlarnas ledare som nyligen hade bävat vid en tjänsteflickas ord (Matt 26:69 f), men som sedan var modig när han blev slagen av folkets ledare. Skriften säger: Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Jesu namns skul
l (Apg 5:41), medan de tidigare hade övergivit Jesus och flytt (jfr Matt 26:56) när denne fördes inför Rådet. Vem kan betvivla att det var den starke Anden (Apg 2:2) som ingrep och som upplyste dem med sin osynliga kraft? Det som den Helige Ande nu verkar i oss (Gal 3:5) vittnar på samma sätt om honom.