Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 maj 2007

Pingstpredikan I:3

Vi har fått budet att sky det onda och göra det goda (Ps 37:27) och du kan i följande två fall se hur Anden stöder oss i vår svaghet (Rom 8:26). Nådegåvorna är olika, men Anden densamme (1 Kor 12:4). För att få oss att sky det onda verkar han ånger, bön och förlåtelse i oss. Det första steget på vår väg tillbaka till Gud är bot, vilket inte är ett resultat av vår ande utan av Guds Ande. Detta lär oss förnuftet (vår andliga erfarenhet) och bekräftas av auktoriteten (Skriften). Betvivlar någon som fryser och värmer sig vid elden att värmen kommer från elden? På samma sätt skall en människa som är nedkyld av ondska och sedan värmer sig vid botens låga inte betvivla att en annan Ande har kommit för att anklaga och döma hennes egen. Om detta kan du läsa i Evangeliet, där det talas om att de som tror på Kristus skall få Anden (Joh 7:39) Det står att han skall visa världen vad synd är (Joh 16:8).