Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 maj 2007

Pingstpredikan I:4

Vad tjänar det till att ångra en missgärning om man inte ber om förlåtelse? Även detta är något som Anden gör. Han ingjuter i din ande ett milt hopp varigenom du tillitsfullt ber utan att tvivla (Jak 1:6). Vill du att jag skall visa dig att även detta är den Helige Andes verk? Så länge han är avlägsen märker du ingenting av denna förtröstan i din ande. Det är i honom som vi ropar: Abba! Fader! (Rom 8:15) och det är han som för de heligas talan med rop utan ord (Rom 8:26). Det är vad han verkar i vårt hjärta.
Men vad gör han i Faderns hjärta? Detsamma som i vårt. Han är vår förespråkare och förlåter på samma sätt våra synder i Fadern och med Fadern (jfr Kol 2:13). I vårt hjärta är för han vår talan inför Fadern (1 Joh 2:1)och är vår Herre i Faderns hjärta. Han ger oss det som vi ber om och nåden att be. Liksom han lyfter upp oss genom from tillit, böjer sig Gud ner till oss av godhetsfull barmhärtighet (pia fiducia - pia misericordia). För att vara säker på att det är den hellige Ande som förlåter synder, lyssna till det ord som lärjungarna en gång fick höra: Tag emot den Helig Ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna (Joh 20:22). Det är vad Anden gör för att hålla oss fjärran från synd.