Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 maj 2007

Pingstpredikan I:5

Vad verkar godhetens Ande inom oss för att få oss att göra det goda? Han påminner, sätter igång och undervisar oss. Ja, han erinrar minnet, undervisar förståndet och sätter viljan i rörelse - tre själsförmögenheter som utgör vår själ. Han erinrar minnet om det goda i form av heliga tankar, och fördriver så vår tröghet och lättja. Varje gång som du i ditt hjärta känner en maning att göra gott, ge Gud äran och vörda den Helige Ande. Det är hans röst som ljuder i dina öron och han som talar om vad som är rätt. I Evangeliet kan du läsa om Anden: Han skall påminna er om allt som jag har sagt er (Joh 14:26).