Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 maj 2007

Predikan i påskoktaven II:3

Ett annat vittnesmål avlägges på jorden för att skilja främlingar från bofasta, med andra ord himmelens medborgare från Babylons (jfr Ps 137: 1 och 4). Gud lämnar aldrig sina utvalda utan vittnesbörd. Var skulle de finna tröst när de oroligt svävar mellan fruktan och hopp, om det inte hade funnits något vittnesbörd om att de är utvalda? Herren känner dem som är hans (2 Tim 2.19) och endast han vet vilka han har utvalt från begynnelsen (Joh 13:18). Om en människa är värd kärlek eller hat, det vet hon inte (Pred 9:1 Vulg.). Är det inte en stor lycka att finna tecken på att vara utvald, med tanke på att vi med all säkerhet saknar denna visshet? Kan vår ande ha frid utan tecken på att vara förutbestämd? Detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig (1 Tim 1.15 ) - och är ett tecken på frälsning som är oss givet. Detta ord tröstar de utvalda och avhänder de fördömda varje ursäkt. Eftersom vi är förtrogna med tecken på liv, är den som struntar i dem uppenbarligen övertygad om att ha fått sin själ förgäves (jfr Ps 24:4) och försmår det ljuvliga landet (Ps 106:24).