Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 maj 2007

Påskpredikan IV:2

Det finns även människor för vilka han ännu inte är uppstånden. De ängslas över sina mödor, är bedrövade över sin botgöring och hela dagen plågade av döden utan att få andlig tröst. Om inte tiden förkortades (Matt 24:22), vem skulle då bestå?
För andra är han uppstånden, men ännu inte uppstigen till himlen. Full av godhet och mildhet är han fortfarande hos dem på jorden. De är helhjärtat hängivna, gråter i sina böner, suckar i sina betraktelser, är alltid glada och lyckliga samt sjunger halleluja dagen lång. Men de måste sluta med att leva på mjölk och vänja sig vid fast föda (1 Kor 3:2). Det är viktigt att Kristus lämnar dem (Joh 16:7) så att det blir ett slut på denna ”Jesus-på-jorden-fromhet”. Men när kan de förstå detta? De skulle genast klaga över att vara övergivna av Gud och berövade hans nåd.
Men om de väntar lite och stannar i staden tills de blir rustade med en starkare kraft från höjden (Luk 24:49), får de större andliga nådegåvor av den Helige Ande. Det är vad som hände med lärjungarna, när de blev upphöjda en grad och slog in på kärlekens enastående väg. De bekymrade sig inte längre för hur de skulle fälla några tårar, utan hur de skulle kunna besegra sin gemensamme motståndare och krossa Satan under sina fötter (jfr Rom16:20).