Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

07 maj 2007

Påskpredikan II:9

Tungan behöver följande tre kryddor: förmåga till måttfull tillrättavisning, överflödande maning och effektivt övertygande. Vill du ha dessa tre kryddor? Köp dem från Herren, din Gud. Köp dem utan pengar. Ja, köp dem på samma sätt som de tidigare, utan att betala (Jes 55:1), så att du får någonting utan att förlora.
Köp från Herren måttfullhet när det gäller att tillrättavisa, en god och fullkomlig gåva (Jak 1.17), som få har. Tungan kan ingen människa betvinga, säger den salige Jakob (Jak 3:8). Du kan se många som med bästa avsikt och god vilja lättvindigt säger sådant som man inte skall ta på för stort allvar. ”Utfluget ord kommer inte tillbaka” och det som skulle helas blir upprivet och mer inflammerat av ett argsint ord.
När försumlighet förenas med fräckhet stegras otåligheten, så att den som är oren fortsätter att orena sig (Upp 22:11). Han öppnar munnen endast för att urskulda sig, och frambär endast dåliga förevändningar för sina fel. Vanvettigt avvisar han inte bara läkarens hand utan försöker att bita i den.
Det finns även många som är fåordiga och innan de öppnar munnen känner de sin tunga fastna vid gommen (Ps 137:6), till stort förtret för dem som lyssnar. Andra är däremot talföra, men det som de säger saknar tyngd och går obemärkt förbi. Utan denna nåd har deras tal har ingen verkan.
Du ser således att det är nödvändigt att vända sig till honom som förfogar över allt gott och all kunskap för att inhandla måttfull tillrättavisning, överflödande maning och effektivt övertygande.