Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

09 maj 2007

Påskpredikan II:11

Vi läser (hos Gregorius, Hom. in Ev., XII:1) och vet genom daglig erfarenhet, att man måste leva respektabelt för att bli tagen på allvar. Må därför även handen köpa sina kryddor, så att visa människor inte behöver klaga över oss, likt den late som inte orkade föra handen till munnen (Ords 26:15) och för att den som du förebrår inte skall kunna svara: ”Du undervisar andra men inte dig själv (Rom 2:21). Du binder ihop tunga bördor, som är omöjliga att bära och lägger dem på människors axlar, men vägrar att röra dem med ett finger” (Matt 23:4).
Jag säger er, att föregå med gott exempel är ett levande och effektivt ord. Våra avsikter blir därigenom utan svårighet trovärdiga och visar sig kunna omsättas i praktiken.
Således behöver även handen sina kryddor: kroppslig behärskning, barmhärtighet med vår nästa och fromt tålamod. Aposteln säger: låt oss leva anständigt, rättrådigt och fromt (Tit 2:12). Dessa tre dygder är särskilt nödvändiga med tanke på vårt sätt att leva. Den första har med oss själva att göra, den andra med vår nästa och den tredje med Gud.

Den otuktige syndar mot sin egen kropp (1 Kor 6:18). Han berövar den dess upphöjdhet och dömer den till en fruktansvärd och olycksbringande vanära, ty han tar en Kristi lem och gör den till en skökas (1 Kor 6:15). Vad mig beträffar, måste jag inte avhålla mig endast från en sådan avskyvärd handling, utan från all kroppslig njutning.
Eftersträva fullkomlig behärskning. Du är dig själv närmast. Lägg därtill barmhärtighet som du är skyldig din medmänniska. Ty det är tillsammans med henne som du skall bli frälst. Och glöm inte tålamod som du är skyldig Gud, ty det är genom honom som du blir frälst. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas (2 Tim 3:12) och Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike (Apg 14:22). Se därför till att du inte går under på grund av bristande tålamod. Stå ut med allt för hans skull, han som stod ut med mycket mer för din skull och som återgäldar tålamod enligt profeten: De fattigas tålamod är inte borta för alltid (Ps 9:19).