Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 maj 2007

Påskpredikan II:7

Men varifrån får vi detta? Vårt hjärtas jord frambringar inte sådana dygder, utan snarare törne och tistel (1 Mos 3:18). Vi måste således köpa dessa kryddor. Men av vem? Av honom som sagt: Kom och få vin och mjölk utan att betala (Jes 55:1)! Ni vet mycket väl att mjölken är ljuv och vinet kärvt.
Men vad är detta för ett sätt att handla gratis utan pengar? Nej, så bedriver inte världens vänner handel. Men hos världens skapare kan det inte gå till på annat sätt. Profeten säger till Herren: Du är min Gud, ty du behöver inte något av mig (Ps 16:2 Vulg.).
Vad ger människan i utbyte mot hans nåd, när han inte behöver någonting men äger allt (jfr Matt 16:26)? Nåden är till skänks och även när vi köper den, får vi den, ty det som vi betalar får vi behålla.