Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 maj 2007

Påskpredikan II:10

Köp dessa kryddor och betala denna gång med bikt, så att du bekänner dina synder innan du börjar rena andra människor. Själens uppståndelse är ett stort och förunderligt mysterium. Se till att du inte är oren när du nalkas det. Och om du inte är oskyldig, eller snarare eftersom du inte är det, skölj i oskuld dina händer innan du nalkas Herrens altare (Ps 26:6). Ty allt renas i bikten. Och genom att bli renad så, blir du betraktad som oskyldig och får vara tillsammans med de oskyldiga. Man går inte upp till altaret i vardagskläder för att förrätta altartjänst(jfr 2 Mos 28:2), utan tar på sig en vit klädnad. När du skyndar till Herrens altare, tvätta och gör dina kläder vita och ikläd dig högtidsskrud (jfr Jes 52:1), som det blivit dig sagt: I bekännelse och skönhet är du klädd (Ps 104:1), ty bekännelse skänker härlighet och skönhet i Herrens ögon (Ps 96:6 Vulg).
Allt detta blir sagt för att du skall köpa kryddor för tungan - måttfull tillrättavisning, överflödande maning och verksamt övertygande – till priset av bikt.