Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 maj 2007

Predikan i påskoktaven II:4

Det står i texten: Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet (1 Joh 5:8). Bröder, ni vet att vi alla har syndat i den första människan, i Adam har vi alla fallit, ja i ett fängelse fullt med gyttja och sten (Jer 38:6). Efter att vi fallit, ligger vi fängslade, smutsiga och förkrossade tills han kommer som är folkens efterlängtade (Hagg 2:8 Vulg.), som återlöser, tvättar och bistår oss. Det är han, som med sitt eget blod har vunnit befrielse åt oss för evigt (Heb 9:12) och låtit vatten flyta från sin sida för att två oss rena (Joh 19:34), för att sedan från höjden sända sin Ande som kommer oss till hjälp i vår svaghet (jfr Rom 8:26).
Vill du veta om dessa vittnesmål har någon verkan i dig? Så kan du undvika att synda mot Herrens blod (1 Kor 11:27), och förta verkan av det som är i dig. Du kan även undvika att det vatten som skall rena dig samlas till dom och fördömelse om du förblir i din smuts. Och om du gör motstånd mot Anden, underlåter han inte att straffa dina smädande läppar (Vish 1:6). Det gäller således att se upp för att undvika att dessa vittnesmål blir utan verkan i dig, ty de kan även döma dig.