Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 maj 2007

Predikan i påskoktaven II:5

Den människa som inte syndar kan vittna om att Kristi blod inte har utgjutits förgäves. Ty den som syndar är slav under synden (Joh 8:34), men den som avstår från att synda och befriar sig denna träldoms eländiga ok kan räkna med att Kristi blod vittnar om hans frälsning.
Det räcker emellertid inte med att syndaren avstår från att synda, han måste även göra bot. Vattnet vittnar till den människas förmån som med sina tårar dränker sin bädd var natt (Ps 6:7). Liksom blodet återlöser oss för att synden inte skall härska i vår dödliga kropp (Rom 6:12), renar oss vattnet från de synder som vi redan har begått. Men vad sker med oss som är tillintetgjorda efter en lång och bitter vistelse i bojor och fängelse och som har förlorat all kraft på livets väg? Låt oss åkalla Anden som levandegör och hjälper i förvissning om att Fadern som är i himlen ger en god ande till dem som ber om det (jfr Luk 11:13). Ett nytt sätt att leva vittnar med säkerhet om att en ny ande kommit över oss.
Sammanfattningsvis: blodet, vattnet och Anden vittnar (1 Joh 5:8), om du avstår från att synda, bär omvändelsens frukt (Luk 3:8) och gör livets gärningar.