Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 maj 2007

Påskpredikan II:5

Men vad skall vi göra med dem som är styvnackade (2 Mos 32:9) och har hårda pannor (Hes 3:7)? Ju mer vi hyser medlidande med dem, desto mer missbrukar de vår medömkan och vårt tålamod. Skall vi inte förutom medkänsla för vår broder dessutom ha förståelse för rätt, särskilt när vi ser hur den blir oförskämt avfärdad och oförståndigt utmanad? Finns det kärlek i oss, är jag övertygad om att vi inte ostört finner oss i att Gud föraktas.
Kärlek till rättskaffenhet upptänder oss mot överträdarna och vi drivs av aktning för Guds rätt som vi ser att man trampar på. Vi måste emellertid ge företräde åt medkänslan, ty i annat fall kan vi i upprördhet krossa skeppen som seglar på Tarshish (Ps 48:8), bryta av strået och släcka den tynande lågan (Jes 42:3)
.