Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 maj 2007

Påskpredikan II:4

Må tanken söka dessa välluktande kryddor. Först och främst medlidande, sedan brinnande ärlighet och urskiljningsförmåga inte att förglömma. Varje gång du ser din broder synda, visa honom medlidande, vilket enligt vår erfarenhet är naturligt för oss människor. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse skall ni som är andliga människor visa honom till rätta, men gör det med ödmjukhet, och se till att du inte själv blir frestad (Gal 6:1), säger Aposteln.
När Herren bar sitt kors (Joh 19:17) och gick hädan, klagade inte någon av jordens stammar för hans skull (Upp 1:7), utom några kvinnor till vilka han vände sig med orden: Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn (Luk 23:28). Lägg märke till ordföljden. Först ”över er” och sedan ”över era barn”. Se upp med dig själv, ha medlidande med din nästa och visa honom till rätta med ödmjukhet. Och se upp, så att du inte själv blir frestad.
Ett gott exempel är mer övertygande och gör ett djupare intryck, varför jag hänvisar er till en gammal helig man, som hade hört talas om att en av bröderna hade syndat. Han grät bittert och sade: ”Han i dag, jag i morgon”. Tror du att någon som gråter så över sig själv saknar medlidande med sin broder?