Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 maj 2007

Påskpredikan II:6

När vi har inhandlat de två kryddorna kärleksfull medkänsla och nitälskande rättsinnighet, måste vi lägga till urskillningsförmåga, för att inte ge prov på det ena, när det är det andra vi skall visa. Bristande omdöme skapar total förvirring. Därför måste vår tanke förvärva denna tredje krydda som ger oss klarhet i omständigheterna, så att vi allt efter lämplighet kan harmas eller förlåta. Det handlar om att vara lika vaken och uppmärksam som samariern för att veta, om man skall hälla barmhärtighetens olja eller hänförelsens vin på såren (Luk 10:34).
Men för att ni inte skall tro att jag hittar på det som jag säger, lyssna till profeten som i en psalm ber om dessa tre ting i samma ordning: Lär mig godhet, ordning och vetande (Ps 119:66 Vulg).