Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 1

Lampan som brinner och lyser

Bröder, det är inte mot era sammankomster utan judarnas som profeten riktar sina förebråelser: avskyvärda är era högtidssamlingar (Jes 1:13). Era sammankomster är ingalunda avskyvärda. Tvärtom, de är heliga, fromma, fulla av nåd och värda all välsignelse. När ni kommer samman (jfr 1 Kor 11:20), är det för att lyssna till Gud, lovprisa och tillbedja honom samt be till honom. Era sammankomster är heliga och behagar både Gud och änglarna.
Bröder, var därför respektfulla och fromt uppmärksamma särskilt i kyrkan och Kristi skola, det vill säga kapitelsalen. Mina kära, betrakta inte det som syns och är förgängligt, utan det som är osynlig och evigt (2 Kor 4.18). Döm efter tron och inte efter tingens sken.
Av två skäl inger denna plats fruktan och bävan (1 Mos 28:17), och tro inte att det finns färre änglar här än människor. Himmelens port står utan tvivel öppen på vid gavel och en stege är rest, där änglar går upp och ner (1 Mos 28:12) över Människosonen (Joh 1:51).
Människosonen är en som en väldig kämpe (Ps 19:6 Vulg.). Himlen är hans tron och jorden hans fotapall (Jes 66:1). Han är större än himlarna men förblir ändå hos oss till världens slut (Matt 28:20). Om änglarna går upp och ner över honom beror det på att Huvudet och kroppen (Kol 1:18) är en enda Kristus.