Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 juni 2007

Pingstpredikan III:4

Efter dessa två människotyper kommer vi till de människor som är visare. De intresserar sig inte för tingen och hur de kommit till, utan koncentrerar sitt förstånds skärpa för att utröna vartill de blivit skapade. Det har inte undgått dem att Gud skapat allt för sin egen och de sinas skull, om än på olika sätt. När vi säger att han skapat allt för sin egen skull betonar vi alltings ursprung och när vi säger att han gjort det för vår skull tänker vi mer på resultatet. Han har således gjort allting för sin egen skull, dvs i sin osjälviska godhet och han har gjort allting för sina utvaldas skull med tanke på att det skall tjäna dem. Således är godhet orsaken och nytta avsikten.
Dessa är de andliga människorna som lever i världen som om de inte levde av den (1 Kor 7:31), ty med uppriktigt hjärta söker de Gud (Vish 1:1) och bryr sig inte om hur världen fungerar.
De första är sinnliga, de andra fåfänga och de sistnämnda sannfärdiga.