Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

11 juni 2007

Pingstpredikan III:1

Samma predikoämne för samma högtid

Den helige Ande vet hur glad jag är över att till er få förmedla det som jag inspirerats till från ovan. Vi firar i dag hans högtid, ja hans största högtidsdag och låt oss göra med största andliga hängivenhet. Mina kära, det är han som har församlat er inte bara i samma stad (Ps 22:3) utan i samma hus (Apg 2:2). Han utgjuter sig över dem som vistas där och vilar över dem som är ödmjuka och som fruktar hans ord (Jes 66:2). Han överskyggade Jungfrun (Luk 1:35) och gav styrka åt apostlarna för att dels mildra verkan av gudomlighetens ankomst i jungfruns kropp och dels rusta apostlarna med kraft från höjden (Luk 24:49), med andra ord: en brinnande kärlek. Apostlagruppen ikläddes en rustning såsom en väldig kämpe (1 Mak 3:3) för att de skall ta hämnd på folken, straffa främmande folkslag, binda deras kungar med kedjor, deras stormän med bojor av järn (Ps 149:7-8). De skickades ut för att fjättra den Starke i hans hus (Matt 12:29) och fördela hans ägodelar (Luk 11:22). Därför behövde de vara starkare än han för att segra över döden så att inte ens dödsrikets portar skulle få makt över dem (Matt 16:18). En sådan uppgift skulle ha varit dem övermäktig, om de inte hade haft en kärlek stark såsom döden och en trängtan obetvinglig såsom dödsriket (Höga v 8:6). De var så hänförda att folk trodde att de var berusade av vin (Apg 2:13).