Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 juni 2007

Pingstpredikan III:5

Jag är lycklig över att ni tillhör denna skola, Andens skola, där ni lär er godhet, ordning och kunskap och att med den helige säga: Jag äger mer vishet än alla mina lärare (Ps 119:99). Varför? För att jag klätt mig i purpur och fint linne och lever i fest och glans (Luk 16:19)? Eller för att jag med mitt förstånd har förstått – eller ansträngt mig för att förstå Platons och Aristoteles spetsfundigheter? Förvisso inte, utan därför att jag har sökt dina lagbud (Ps 119:22).

Lycklig är den som bor i den Helige Andes brudkammare (5 Mos 33:12 Vulg.) och kan förstå den trefaldiga anda om vilka Herrens tjänare, som var klokare än de gamla (Ps 119:100), sjöng: Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt ett stadigt sinne. Förkasta mig inte från ditt ansikte, och tag inte din helige Ande ifrån mig. Låt mig åter få fröjdas över din frälsning, och uppehåll mig med villighetens ande (Ps 51: 12-14).
Orden helig ande betyder den helige Ande. Psalmisten ber om att inte bli förvisad från Guds ansikte såsom någonting orent, ty Anden avskyr sådant som är smutsigt och kan inte bo i en kropp som har sålt sig åt synden
(Vish 1:4). Om han jagar bort synden, avskyr han den givetvis också. Renhet kan inte bo tillsammans med orenhet. Om man en gång har fått den helige Ande genom den helgelse utan vilken ingen får se Gud (Heb 12:14), hur kan man då våga träda fram inför Guds ansikte (Ps 42:3) tvättad och ren (jfr Joh 13:10) för att man avstår från allt ont och är behärskad i sina handlingar men inte i sina tankar?