Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 juni 2007

Pingstpredikan III:6

Fördärvliga och orena tankar leder bort från Gud (Vis 1:3), varför vi måste be om ett rent hjärta (Ps 51:12), vilket sker om vederhäftighetens ande förnyas i vårt inre. Den ande som det här är fråga om kan utan problem förknippas med Sonen, ty det är han som har klätt av oss den gamla människan och klätt oss i den nya (Kol 3:9-10). Det är han som har förnyat oss i ande och förstånd (Ef 4:23) liksom i vårt inre för att vi skall tänka rätt och leva i en förnyad ande (Rom 6:4) och inte efter den gamla bokstaven (Rom 7:6).
Från himlen har han givit oss denna modell för stadga och från himlen har han lämnat den på jorden. I allt vad han företog sig förenade och blandade han vederhäftighet med mildhet, enligt vad han själv hade förutsagt: Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen (Ps 25:8).
När kroppen väl tyglas av sina heliga gärningar och hjärtat renats eller snarare förnyats genom solida tankar, kan du åter glädjas över att ha blivit räddad (Ps 51:14) för att så få vandra i Guds ansiktes ljus och jubla över hans namn hela dagen (Ps 89:16-17).