Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

18 juni 2007

Pingstpredikan III:7

Vad behöver du mer? Att bli stärkt av ursprungets ande, det vill säga Fadern? Inte för att han är större, utan för att han är den ende som inte utgår från någon annan, medan Sonen utgår från honom och den helige Ande från båda. Kärlek ger styrka. Finns det någon annan gåva som är värdig Fadern? Vilken kunde i så fall vara mer faderlig? Aposteln frågar: Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd (Rom 8:35)? Du kan vara säker på att varken död, liv eller resten som aposteln modigt räknar upp i detalj – ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som är närvarande i Jesus Kristus.
Bekräftar inte citatet ur psalmen (Ps 51:12-14) detta? Vet du hur du skall hålla din kropp i helgd och ära (1 Thess 4:4) och inte i lidelsefull längtan? I så fall har du tagit emot den helige Ande. Vill du göra för människorna det som du vill att de skall göra för dig (Matt 7:12) och avstår du från att göra mot andra det som du inte vill att de skall göra mot dig? Då har du fått vederhäftighetens ande så att du kan bete dig rätt mot din nästa. En dubbel lag föreskriver oss denna vederhäftighet: den som är oss given av naturen och den som är förmedlad till oss av Skriften. Om du redan med bestämdhet håller fast vid dessa två former av det goda och i allt vad de innebär, har du fått den enda ursprunglighetens ande som Gud bejakar.
Gud, som verkligen är, behagas inte av sådant som ibland är och ibland inte är, liksom evigheten inte har behag till sådant som är övergående. Om du vill att Gud skall ta sin boning i dig, se till att du har den helige Ande i relation till dig själv, vederhäftighetens ande i relation till din nästa och ursprunglighetens ande i relation till Honom som visat sig vara andarnas Mästare och Fader (jfr Heb 12:9).