Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 juni 2007

Pingstpredikan III:8 forts

Om jag inte tar fel har vi alla fått den helige Ande till frälsning, men när det gäller hänförelse är det annorlunda. Få har blivit uppfyllda av denna anda och få strävar efter att bli det. Vi nöjer oss med våra snäva gränser utan att bemöda oss om att andas fritt eller att sträva efter denna frihet.
Bröder, låt be om att pingstens dagar blir fullbordade i oss: dagar av förlåtelse, jubel och friår (3 Mos 25:10). Må den helige Ande alltid finna oss tillsammans på samma ställe både fysiskt och när det gäller våra hjärtans enhet med tanke på det löfte om bofasthet (stabilitet) som vi har avlagt (Benedikts regel, 60:9) för att prisa och ära kyrkans brudgum, Jesus Kristus, vår Herre, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet (Rom 9:5).

SLUT