Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 juni 2007

Pingstpredikan III:1 forts

Ja, de var verkligen berusade av vin, men inte av ett sådant som de icke-troende judarna antog. Jag upprepar att de var berusade, men av det nya vin som gamla vinsäckar inte är värdiga att rymma (Matt 9:17) och inte kan innehålla. Det var det sanna vinet (Joh15:1), ett vin från höjden, som gläder människans hjärta (Ps 104:15) utan att göra förståndet förvirrat, som får flickorna att blomstra upp (Sak 9:17) utan att få kloka män på avvägar (Syr 19:2). Ett nytt vin för dem som bor på jorden. I himlen hade det tidigare funnits rikligt av det, inte i vinsäckar eller lerkrukor, utan i vinhuset (Höga v 2:4), i den andliga vinkällaren. Det flödade på gatorna och torgen (jfr Höga v 3:2), detta vin som gläder hjärtat utan att leda till lastbarhet (jfr Ef 5:18). Men på jorden hade inte människors barn inte ett sådant vin.