Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 juni 2007

Pingstpredikan III:2

Så kunde himlen njuta av ett vin som dittills hade varit okänt på jorden. I sitt djupa elände berömde sig jorden inte ens av Kristi mänsklighet, medan himlen törstade efter hans närvaro. Varför upprättades det inte ett stadigt och lyckligt utbyte mellan himmel och jord, änglar och apostlar? Några skulle ha fått Kristi kroppslighet, andra det himmelska vinet. Anden skulle ha varit på jorden och Kristi mänsklighet i himlen, och allt hade varit gemensamt för alla i evighet.
Jesus säger: Om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er (Joh 16:7), med andra ord: ni får inte det som ni längtar efter med mindre än att ni ger det som ni älskar. Således är det för ert bästa som jag lämnar er: förflytta er från jorden till himlen och överföra er från kropp till ande.
Sonen är ande, Fadern är ande och den helige Ande är ande. Kristus Herren är ande inför vårt ansikte (jfr Klag 4:20). Fadern som är ande söker dem som tillber honom i ande och sanning (Joh 4:23). Anden kallas ande på grund av att han utgår från de båda och utgör Trefaldighetens fasta och oupplösliga band. Vi kallar honom med rätta helig, eftersom han är Faderns och Sonens gåva som helgar allt skapat. Även Fadern är ande och helig och likaså är Sonen ande och helig. Ty av honom och genom honom och till honom är allting (Rom 11:36), enligt apostelns ord.