Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 10

Vad skall vi säga om Johannes ödmjuka och ömsinta kärlek till Herren? Den fick honom att sparka till i sin moders liv (Luk 1:41). Den gjorde honom förskräckt när han skulle döpa Herren (Matt 3:14) och fick honom att förneka att han själv var Messias, vilket man antog (Joh 1:20). Den fick honom även att säga att han var ovärdig att knyta upp remmen på dennes sandaler (Joh 1:27). Den gjorde honom glad likt en brudgums vän som hör brudgummens röst (Joh 3:29). Den fick honom slutligen att förstå att han hade fått nåd utöver nåd (Joh 1:16). Han förkunnade att han utan mått hade blivit given den helige Ande av den fullhet som vi alla har fått del (Joh 1:16).
Min själ, skall du inte underkasta dig Gud? (Ps 62:2 Vulg.). Aldrig kommer jag att bli en lampa som brinner (jfr Joh 5:35). Jag älskar inte Herren, min Gud, av hela mitt hjärta, med hela min själ och med hela min kraft (Luk 10:27). Det är bara kärleken som kan få oss att brinna för frälsningen, den unika kärlek som den helige Ande ingjuter och levandegör och som vi inte får släcka (1 Thess 5:19).
Om du är uppmärksam får du möjlighet att förstå hur Johannes brann och det visar dig hur han lyste. Du skulle för alltid vara ovetande om hans brinnande hänförelse, om han inte hade utstrålat ljus.