Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 4

Det är sagt till särskilt apostlarna och apostoliska män: Ert ljus skall lysa inför människorna (Matt 5:16), det vill säga ni skall vara brinnande, så intensivt brinnande att ni inte behöver frukta vare sig blåst eller vindstötar.
Detta blev sagt till Johannes. Lärjungarna hörde det med sina öron, medan Johannes hörde det i sitt inre likt en ängel. Ingen är så nära Gud som rösten som utgår från Ordet, ty den behöver inte en annans röst för att uttrycka sig. Inspiration och inte predikan undervisade Johannes, ty redan i moderlivet var han uppfylld av Anden (Luk 1:15).
Ja, han var verkligen brinnande och intensivt upptänd. Lågan från himlen hade intagit honom i förväg på ett sådant sätt att han kunde förnimma Kristi ankomst redan innan han var det minsta medveten om sig själv. Den eld som just stigit ned från himlen hade genom Gabriels mun trängt in i jungfruns öra (Luk 1:35) och sedan genom jungfruns mun i örat på modern till det lilla barnet och nått själva barnet (Luk 1:41). Från och med den stunden hade Anden uppfyllt detta utvalda instrument (jfr Apg 9:15) och förberett en lampa för Herren Kristus (Ps 132:17).
Sedan dess var han en brinnande lampa som emellertid förblev dold under sädesmåttet ända tills man placerade den på hållaren, så att den lyste för alla i Herrens hus (Matt 5:15). Under tiden kunde han lysa upp endast det sädesmått där han var instängd och kunde bara brinna för sin moder och för henne uppenbara trons stora hemlighet (1 Tim 3.16) genom att spritta av glädje. Varför händer det mig att min Herres moder kommer till mig, undrade hon (Luk 1:42)?
Heliga kvinna, vem uppenbarade för dig att det var Herrens Moder? Hur kan du känna mig (Joh 1:48)? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd (Luk 1:44).