Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 6

Betrakta denna människa som utlovades genom en ängel, avlades genom ett under och helgades i moderlivet. Förundra dig över denna nya människas likaledes nya ivran för botgöring. Aposteln manar till apostolisk fullkomlighet: Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda (1 Tim 6:8). Men Johannes gjorde mycket mer än så. Lyssna till vad Herren säger om honom i Evangeliet: Johannes kom, och han varken äter eller dricker (Matt 11:18) och kläder sig inte ens. Gräshoppor är inte mat för annat än djur, liksom kläder av kamelhår inte är för människor. Varför gav du bort din päls, kamel? Det hade varit bättre om du hade gjort dig av med din puckel! Och ni vilda djur och öknens ormar, varför söker ni läckerheter att äta?
Johannes, denne helige man var sänd av Gud (Joh 1:6) eller var snarare en ängel, enligt Faderns ord: Jag sänder min ängel före dig (Matt 11:10). Johannes, störst av alla som blivit födda av kvinna (Matt 11:11) bestraffade, försvagade och tuktade sin oskyldiga kropp.
Ni bara drömmer om att klä er i linne och purpur för att kalasa i fest och glans (Luk 16:19). Är det allt som det blir av denna högtid? Är detta att vörda Döparen? Är detta att glädja sig över hans födelse, vilket blev sagt vid hans födelse (Luk 1:14)?
Vems minne firar ni som ärar honom i lyx? Vems födelsedag firar ni? Firar ni möjligtvis honom som levde i öknen, som var klädd i kamelhår och som var utmärglad av svält? Vad gick ni ut i öknen för att se, Babylons barn? Ett strå som vajar för vinden? Vad? En man i fina kläder (Matt 11:7-8), som lever på läckerheter? Ert firande är ingenting annat än människlig uppskattning, tjusiga kläder och kulinarisk njutning. Vad har detta att göra med Johannes? Nej, så handlade inte Johannes och han ägnade sig aldrig åt sådan njutning.