Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 7

Ängeln sade att många kommer att glädja sig över hans födelse (Luk 1:14). Det är sant, att många gläder sig och att även hedningar efter vad vi har hört (muslimer) firar en glädjens högtid. De firar det som de inte känner (jfr Joh 4:22), vilket inte borde vara fallet med dem som är kristna.
De kristna gläder sig denna dag över den salige Johannes födelse och må det ha att göra med hans födelse och inte fåfänga. Ty finns det annat än fåfängligheters fåfänglighet under solen? Vad får människan utav all sin möda under solen (Pred 1:2-3)?
Bröder under solen finns allt det som vi människor ser, allt det som det naturliga ljuset låter oss se här nere. Vad är detta, om inte en dimma som syns en kort stund (Jak 4:14)? Vad är detta, om inte hö och en vissnad blomma? Människan är som gräset och all hennes härlighet som blommorna i gräset. Gräset vissnar och blommorna faller av. Men Herrens ord består i evighet, säger Herren (1 Pet 1:24-25). Bröder, efter detta ord måste vi arbeta för att alltid kunna leva och vara lyckliga. Låt oss inte arbeta för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består och skänker evigt liv (Joh 6:27). Och vilken föda är det? Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4). Bröder, låt oss så i detta ord, låt oss så i anden, ty den som sår i sitt kött skall skörda förgängelse (Gal 6:8).
Låt oss glädja oss i vårt inre och inte under solen och såsom aposteln säger, plågade på grund av ödmjukhet och allvar, men alltid glada (2 Kor 6:10) tack vare inre tröst. Bröder, låt oss glädja oss på den salige Johannes födelsedag och glädja oss över hans födelse.