Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 juni 2007

Johannes Döparens födelsedag 2

Gamarna samlas inte där huvudet är (Matt 24:28) utan där kroppen är, även om man inte kan inte skilja huvudet från kroppen. Det är vad han själv säger: Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem (Matt 18:20).
Men kanske säger någon: ”Var är Kristus nu? Visa oss Kristus, det är nog för oss” (jfr Joh 14:8). Varför riktas alla dessa nyfikna blickar åt alla håll? Är det för att se som ni samlas här? Är det inte för att lyssna? Profeten säger: Herren har öppnat mina öron (Jes 50:5). Ja, det är mitt öra som han öppnat för att jag skall höra det som han säger (Ps 85:9). Men han har inte gett mitt öga ljus så att jag kan se hans ansikte. Han har vänt sitt öra till mig, utan att uppenbara sitt ansikte för mig. Han uppehåller sig bakom mig (Höga v 2:9). Han hör och låter sig höras, men utan att ännu visa sig. Han lyssnar till dem som ber och undervisar dem som lyssnar.

Vill ni ha bevis på att det är Kristus som talar genom mig (2 Kor 13:3)? Han svarar: Jag är den som förkunnar rättfärdighet (Jes 63:1). Varför talar han inte genom en mun som han själv har format? Herre, öppna inte bara öronen, utan även mina läppar (Ps 51:17) Jag tillsluter inte mina läppar; du, Herre, vet det (Ps 40:10). Allt du gör är bra. De döva får du att höra och de stumma att tala (Mark 7:37).