Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 juni 2007

Pingstpredikan I:6

När Anden kommer och tar själen i besittning med påminnelse, undervisning och längtan talar han till oss genom våra tanker för att vi skall höra vad Gud säger till oss. Han upplyser vårt förstånd och upptänder vår vilja. Tycker du inte att olika tungor av eld uppfyller hela huset, när han verkar detta i dig (Apg 2:2)? Jag sade tidigare att dessa tre själsförmögenheter utgör vår själ.
Att tungorna verkar vara olika beror på våra många tankar. Men denna mångfald av sanningens ljus och kärlekens värme är som en och samma eld.
Det är givetvis mot slutet som vårt hus helt kommer att fyllas, när vi får ett gott mått, packat, skakat och rågat i vår mantel (Luk 6:38). När kommer detta att ske? När pingstens dagar gått i fullbordan (Apg 2:1). Ni är emellertid lyckliga som redan gått in i de femtio dagarnas vila och detta jubileumsår (jfr 3 Mos 25:10). Jag talar om våra bröder som av Anden redan inbjudits att vila efter sina mödor (Upp 14:13). Även detta är ett av Andens vek.
Bröder, vi firar två skeden – det ena omfattar 40 dagar och det andra 50 dagar. Det ena före lidandet och det andra efter uppståndelsen. Det ena firar vi med ångerfullt hjärta och tårfylld botgöring, det andra med andlig hängivenhet och högtidlig hallelujasång. Det första representerar jordelivet, det andra helgonens vila efter döden. När dessa 50 dagar fullbordats vid domen och uppståndelsen samt pingstdagarna fullbordats, kommer Anden och uppfyller huset. Ja, hela jorden kommer att vara full av hans härlighet (Jes 6:3) den dag då inte bara själen återuppstår utan även den förhärligade kroppen, om vi enligt apostelns ord sått den under jordelivet (jfr 1 Kor 15:44).