Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 juni 2007

Pingstpredikan I:5 forts

Lägg märke till vad som står omedelbart före: Han skall lära er allt. Jag sade just att han undervisar vårt förstånd. Många får en påminnelse om att göra det goda, men de vet inte hur de skall bära sig åt, om inte Anden bistår dem än en gång med sin nåd och får dem att förverkliga den tanke som blivit dem ingiven, för att Guds nåd inte skall bli förspilld (jfr 1 Kor 15:10).
Varför? Därför att den som vet hur man handlar rätt, men inte gör det, han begår en synd (Jak 4:17). Det räcker inte med att Anden endast påminner och undervisar oss. Han måste även sätta oss i rörelse och få oss att gripas av en stor längtan efter det goda. Anden stöder oss i vår svaghet (Rom 8:26) och genom honom har kärleken ingjutits i våra hjärtan (Rom 5:5), kärleken som inte är någonting annat än den goda viljan.