Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 juni 2007

Pingstpredikan II:1

Trefaldighetens verk i oss, Sonens omsorg och den Helige Andes trefaldiga nåd

Kära bröder, i dag har det strömmat vatten från himlen inför Sinais Gud, Israels Gud, ett ymnigt regn över Kristi arvedel (Ps 68:9-10). Den Helige Ande som utgår från Fadern (Joh 15:26) har i sin frikostiga upphöjdhet stigit ned över lärjungarna med sina andliga gåvor. Efter Kristi grandiosa uppståndelse, hans ärorika himmelsfärd och införande i himlen, återstod endast att uppfylla de rättfärdigas sedan länge efterlängtade hopp om glädje (Ords 10:28) och att berika himmelens människor med himmelska gåvor. Är det inte vad Jesaja långt tidigare med precision och väl valda ord hade förutsagt: Den dagen skall det som Herren låter växa vara en prydnad och en heder för dem i Israel som räddats, och landets gröda skall vara deras stolthet och ära (Jes 4:2).
Herrens gren är Jesus Kristus, den ende med fullständigt rent ursprung. Även om han var lik en syndfull människa (Rom 8:3) var han utan synd - en Adams son men utan dennes överträdelse (Rom 5:14). Nej, av födseln var han inte ett vredens barn (Ef 2:3) såsom alla andra människor som blivit födda i skuld (jfr Ps 51:7).
Denna gren visade sig i makt efter sin uppståndelse från de döda. Ja, Herre min Gud, i höghet och härlighet är du klädd och
du sveper dig i ljus som i en mantel (Ps 104:1-2).
Vilken himmelsk salighet när du efter din himmelsfärd tillsammans med änglar och helgon fördes till Fadern ända in i himlen med segerpalmen i handen och i din gudomliga identitet inneslöt den mänsklighet som du hade antagit. Kan någon – inte uttrycka - men föreställa sig till vilken storslagen höjd denna jordens frukt nådde, när han tog plats vid Faderns högra sida på den tron där de himmelska varelsernas ögon bländades och änglarna, vars blickar skalv av rädsla i oförmåga att nå upp ända till honom?
Herre Jesus, må man jubla över alla som räddats i Israel och lärjungarna som du utvalde före världens skapelse! Må din gode Ande komma, tvätta bort smuts (Jes 4:4) och ingjuta dygd med sin omdömesgilla och brinnande anda.!