Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 juni 2007

Pingstpredikan II:2

Bröder, låt oss tänka på vad Trefaldigheten verkar för oss och i oss från begynnelsen till världens slut och låt oss ge akt på hur det gudomliga majestätet som styr och leder världen sörjer för att inte förlora oss för alltid. Med makt har han skapat allt och med vishet styr han allt. Världens skapelsen och dess fortbestånd är tydliga tecken på hans makt och vishet.
Även godheten – en gränslös godhet var hos Gud. Men den var dold i Faderns hjärta för att när tiden var inne strömma över Adams barn. Herren förklarade: Jag har fridens tankar (Jer 29:11) med avsikt att sända oss Honom som är vår fred, som gjort de två lägren till ett (Ef 2:14) – för att så ge oss fred utöver fred: fred för dem som är långt borta och fred för dem som är nära (Ef 2:17).
Guds Ord hade sin boning i höjden men hans godhet fick honom att stiga ned till oss, hans barmhärtighet fick honom att lämna sin hemvist och hans sanning tvingade honom att göra det som han hade lovat.
Ett rent jungfruligt sköte tog emot honom utan att förlora sin renhet. Den gudomliga makten födde honom, hans lydnad ledde honom, hans tålamod gav honom styrka och hans kärlek uppenbarade sig i ord och underverk.