Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 juni 2007

Pingstpredikan II:3

När jag betänker mina vägar, ger mig mitt eget elände liksom Herrens välgärningar anledning att vända mina fötter till dina vittnesbörd (Ps 119:59). Dessa välgärningar är outsägliga, ty – kort sagt – Guds vishet kunde i all sin vishet inte finna någonting bättre för vår återlösning.
Men även olyckor utan tal (Ps 40:13) omger oss. Den rättfärdige säger: Mina synder är fler än havets sandkorn, men du förlåter min stora synd, ditt namn till ära (Resp. 4 sönd. efter pingst). Djävulen sände en ringlande orm för att ingjuta sitt gift genom kvinnans öra ända in i hennes sinne och besmittade så från begynnelsen alla hennes efterkommande (1 Mos 3:1 f). Men Gud å sin sida sände ängeln Gabriel för att uttala Faderns Ord i jungfruns öra, sköte och själ (Luk 1:26 f). Motgiftet tog samma väg som giftet. Vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende Sonen får av sin Fader (Joh 1:14). Allt som Kristus har förmedlat till oss från Faderns hjärta är faderligt, så att en räddhågad mänsklighet inte skall behöva frukta att Gud har något som inte är ömt och faderligt. Från huvud till fot fanns inget helt (Jes 1:6). Vi är avfälliga sedan födseln (Ps 58:4) och är dömda redan innan vi föds, ty av synd och i synd blev vi till i vår moders liv (Ps 51:7).