Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

06 juni 2007

Pingstpredikan II:4

Kristus började med att sätta in ett botemedel på just den punkt där vi först blev sårade. Han steg ned i en jungfrus liv och blev avlad genom den Helige Ande för att så rena vår avlelse, som den onde anden förvisso inte var upphov till, men hade infekterat. För att han inte skulle leva förgäves i jungfruns kropp, renade han under nio månader detta inflammerade sår och helade oss för evigt.
I denna stund ägde vår frälsning på jorden rum,
det vill säga i jungfru Marias sköte,
som förunderligt träffande kallas jordens medelpunkt.
Ty himlens och helvetets invånare,
de som gått oss före,
vi som lever nu,
de som kommer efter oss,
våra barnbarn och deras efterkommande,
alla riktar sina blickar till henne.
Hon är medelpunkten,
Guds ark,
tingens orsak
och tidsåldrarnas händelse.
De som är i himlen för att bli återställda,
de som är i helvetet för att bli befriade,
de som levt före oss för att befinnas vara trovärdiga profeter (Syr 36:18),
de som kommer efter oss för att bli förhärligade.
Alla släkten prisar dig salig (Luk 1:48),
du som är Guds Moder,
världens härskarinna,
himmelens drottning.
Ja, alla släkten i himlen och på jorden.

Aposteln talar om andarnas Fader (Heb 12:9),
efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn (Ef 3:15).
Alla släkten skall prisa dig salig,
ty för alla släkten har du fött livet och härligheten.
I dig finner änglarna glädje,
de rättfärdiga nåd,
syndarna förlåtelse.
Med rätta är alla blickar riktade mot dig (jfr 1 Kung 1:20),
ty i dig,
genom dig
och av dig
återskapade den allsmäktiges välsignade hand allt det
som den tidigare hade skapat.