Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 juni 2007

Pingstpredikan II:6

”För att min frånvaro inte skall få dig att klaga eller göra dig bedrövad, skall jag sända dig Hjälparen (Joh 15:26) för att han skall ge dig en underpant på frälsning, livskraft och kunskapens ljus.
Ja, han skall ge dig bevis på frälsning. Anden skall betyga din ande att du är Guds barn (Rom 8:16), ty det är han som skall trycka in i ditt hjärta och där uppenbara säkra tecken på din förutbestämmelse. Han skall ingjuta glädje i ditt hjärta och – om inte ständigt så i varje fall ofta - bevattna din ande med dagg från himlen (1 Mos 27:28).
Han skall även ge dig livskraft, så att det som av naturen är omöjligt för dig genom nåden blir inte endast möjligt, utan lätt (Benedikts regel, inledning 41).
Slutligen skall han även ge dig kunskapens ljus så att du betraktar dig som en onyttig tjänare efter att ha utfört det som åligger dig (Luk 17:10). Allt gott som du kan finna inom dig, tillskriver du Honom från vilket allt gott kommer. Ty det som du kan göra och väl genomföra honom förutan är inte bara lite, utan ingenting alls.
Genom dessa tre gåvor lär Anden dig allt (Joh 14:26), allt som rör din frälsning, ty i dem ryms hela den absoluta fullkomligheten.”