Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 juni 2007

Pingstpredikan II:8

Adams barn är verkligen hårda, förhärdade och okänsliga som inte låter sig bevekas av en sådan godhet, glöd, intensivt brinnande kärlek, av någon som älskar så häftigt att han använder sina värdefulla skatter för att vinna några värdelösa småsaker! Nej, Jesus återlöste oss inte med förgängliga ting, silver eller guld, utan friköpte oss med sitt dyrbara blod (1 Pet 1:18) som han rikligen utgöt (jfr Tit 3:6), ty blodet rann ymnigt från de fem såren på hans kropp.
Vad mer kunde göras som jag inte redan har gjort (Jes 5:4)? Han upplyste de blinda, återförde dem som gått vilse, försonade överträdarna och gjorde syndarna rättfärdiga (Rom 4:5). Han visade sig på jorden 33 år och levde bland människorna (Bar 3:38), dog för dem, han som kort sagt hade skapat keruber, serafer och alla änglamakter (jfr Ps 33:9).och som kan göra allt när han så vill.
Vad söker han hos dig, han som med stor möda sökt dig? Att du bemödar dig om att hålla dig till din Gud (Mik 6:8). Ingen vinnlägger sig om att få dig att börja, utom den helige Ande, som utforskar vårt hjärtas djup (jfr 1 Kor 2:10) och som dömer uppsåt och tankar (Heb 4:12). Han tillåter inte ett minsta halmstrå i det hjärta som han tillägnat sig som boning, utan bränner det omgående med genomskådande blick. Må denne ande som är mild och ömsint böja vår vilja, eller snarare upprätta och göra den lik sin egen, så att vi i sanning förstår den, älskar den med brinnande kärlek och effektivt handlar efter den.