Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 juli 2007

Johannes Döparens födelsedag 11

Vi har sagt att han brann bland annat genom sitt pekfinger och sitt ord, ty han uppenbarade sig för oss genom sina gärningar. Med fingret visade han på Kristus och med sina ord lät han oss se oss själva.
Hans fader sade: Du, mitt barn, skall kallas den Högstes profet, ty du skall gå före Herren och bana väg för honom. Så skall hans folk få kunskap om frälsningen (Luk 1:76-77). Han sade inte frälsningen, utan kunskap om frälsningen, för att vittna om ljuset (Joh 1:7). Han preciserade: kunskap om frälsningen med förlåtelse för deras synder. Kan någon som har kunskap om frälsningen ringakta den?
Låt oss anta att Johannes ännu inte har kommit och inte sagt någonting till oss om Kristus. Var skall vi söka frälsningen? Min synd är alltför stor för att kunna sonas av blod från bockar och tjurar (Heb 10:4), ty Herren har inget behag till slaktoffer (Ps 51:18). Bottensatsen av olivolja har fläckat mitt minne och det finns ingen raderkniv som kan rena detta pergament som är helt genomdränkt. Om jag glömmer mina synder är jag dåraktig eller otacksam och om jag minns dem, är de eviga förebråelser. Så vad skall jag göra? Jag beger mig till Johannes och lyssnar till en glad och barmhärtig röst och nåderika ord som ger förlåtelse och frid.
Han säger: Där är Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Och på ett annat ställe: Brudgum är den som har bruden (Joh 3:29). Han visar således att Gud har kommit, att brudgummen och Lammet har kommit. Gud kan förvisso förlåta synder, men frågan är om han vill. Jo, han vill, ty han är en älskvärd brudgum. Johannes är vän med brudgummen (Joh 3:29), ty brudgummen har bara vänner. Han skulle gärna vilja ha en brud i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla eller något liknande, men han söker inte någon sådan. Var skulle han för övrigt kunna finna henne? Det är han som skapar henne och presenterar henne för sig själv (Ef 5:27).
Lyssna till vad han själv säger genom en profet: Kan en kvinna som sover med en annan man återvända till sin första man? Du som har horat med många män, kom tillbaka till mig, säger Herren
(Jer 3:1 Vulg.).
Det är vad han kan och vill.