Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 juli 2007

Johannes Döparens födelsedag 12

När han kommer för att rena oss från synden (jfr Heb 1:3) är du kanske rädd för att han använder eld och järn ända till ben och benmärg som medför en smärta som är värre än döden. Lyssna: Han är Lammet. Han kommer med mildhet, linne och mjölk och syndaren helgar han genom sitt ord. För att citera en komediant: Vad är lättare än att säga ett ord? Säg bara ett ord, så blir tjänaren frisk (Matt 8:8).
Bröder, varför tvekar vi fortfarande i stället för att frimodigt träda fram till nådens tron (Heb 4:16)? Låt oss tacka Johannes och genom honom gå till Kristus, ty som han själv säger: Han skall bli större och jag bli mindre (Joh 3:30). Bli mindre? Hur? I lyskraft, men inte i värme. Han har dragit tillbaka sin utstrålning och gått in i sig själv för att inte vara lik någon som visar upp hela sin insida.

”Han skall bli större, sade han, ty han är outsinlig och av hans fullhet har vi alla fått del (Joh 1:16). Jag måste bli mindre, ty jag fick mig Anden given med mått (jfr Joh 3:34) och mitt uppdrag är att brinna mer än att lysa. Jag har gått före solen likt morgonstjärnan, men nu måste jag försvinna, ty solen har gått upp (Mark 16:2). Jag har bara lite olja kvar att smörja mig med och jag skall förvara den på ett säkert ställe i en kruka och inte i min lampa.”

SLUT