Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

08 juli 2007

Petrus och Paulus I:2

Det var lämpligt att insätta sådana män som herdar och lärare för människorna. Män som samtidigt var milda, mäktiga och kloka. Milda för att ta emot mig med godhet och barmhärtighet; mäktiga för att skydda mig med kraft; kloka för att ledsaga mig till den väg som leder till Staden.
Finns det någon som i mildhet överträffar Petrus som med kärlek kallar alla syndare till sig, vilket Apostlagärningarna och hans två brev vittnar om. Och någon som är mäktigare? Jorden var honom lydig, när den gav tillbaka sina döda (jfr Apg 9:40), när vattnet under hans fötter blev till fast mark (jfr Matt 14:28), när han genom att andas ut fick trollkarlen Symeon att störta till marken (Actus Petri, 32). Han fick himmelrikets nycklar på ett sådant oförlikneligt sätt att hans dom kom före till och med himmelens. Det blev sagt till honom: Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen (Matt 16:19). Finns det någon som är klokare än han, när varken kött eller blod uppenbarat sanningen för honom (Matt 16:17)?
Med glädje följer jag även Paulus som med stor ömhet sörjde över de många som syndat och ännu inte omvänt sig (2 Kor 12:21). Han var starkare än härskare och herravälden (Ef 1:21). Och det är varken i den första eller andra, utan i den tredje himlen (2 Kor 12:2) som han har förvärvat stor vishet och kunskap om de heliga mysterierna.