Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 juli 2007

Petrus och Paulus, vigilia 3

Men låt oss även betrakta vår eländiga situation. Helgonen var sårbara som vi (jfr Jak 5:17) och formade av samma lera som vi (Job 33:6). Varför tycker vi att det är svårt, ja rent av omöjligt att göra som de och att följa i deras spår (1 Pet 2:21)? Bröder, må vi skämmas och bäva inför detta vittnesbörd. Kanske leder vår skam till härlighet och blir vår fruktan en källa till nåd. De människor som har gått före oss på livets väg gjorde det på ett så beundransvärt sätt att man knappt kan tro att de var människor.
Helgonens högtider ger oss således anledning att både glädjas och blygas. Vi kan glädjas, ty de är våra förespråkare och vi måste skämmas, ty vi kan inte efterlikna dem. Vår glädje i denna tårarnas dal (Ps 84:7) dämpas alltid av tårarnas bröd (Ps 80:6). Bedrövelse ledsagar glädje i början liksom i slutet (Ords 14:13). Vi har anledning att glädja oss och än mer att sörja. Den rättfärdige utropar: Jag tänker på Gud och gläder mig, men tillfogar genast: Krafterna sviker mig, jag är utan ro och finner inga ord (Ps 77:4-5 Vulg.).